Thể hiện tâm huyết của đại biểu Quốc hội đối với những vấn đề quan trọng của đất nước

Phát biểu kết luận phiên thảo luận về kinh tế - xã hội vừa kết thúc chiều nay, 28.10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, không khí thảo luận xây dựng, thẳng thắn, trách nhiệm và khách quan, các ý kiến phong phú, toàn diện, hiểu biết sâu sắc thể hiện tâm huyết của các đại biểu Quốc hội đối với các vấn đề quan trọng của đất nước và các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận phiên thảo luận về kinh tế - xã hội. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận phiên thảo luận về kinh tế - xã hội. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, sau 2 ngày thảo luận sôi nổi tại hội trường đã có 85 đại biểu Quốc hội phát biểu, có 8 đại biểu tham gia tranh luận. Tất cả đại biểu Quốc hội của các địa phương đã phát biểu ý kiến. Còn 40 đại biểu Quốc hội đã đăng ký nhưng chưa phát biểu, đề nghị đại biểu gửi ý kiến về Ban Thư ký để kịp thời tổng hợp. Có 10 Bộ trưởng và đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham gia phát biểu, giải trình nhiều vấn đề được cử tri và các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nhìn chung, không khí thảo luận xây dựng, thẳng thắn, trách nhiệm và khách quan. Các ý kiến phong phú, toàn diện, hiểu biết sâu sắc thể hiện tâm huyết của các đại biểu Quốc hội đối với các vấn đề quan trọng của đất nước và các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn quân, toàn dân; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự sâu sát, cố gắng, quyết tâm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ngành các cấp. Quốc hội cũng ghi nhận đóng góp to lớn của cả dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế để kiểm soát dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

9 tháng đầu năm 2022, vượt qua khó khăn thách thức, kinh tế - xã hội Việt Nam phục hồi và phát triển mạnh mẽ, dự kiến cả năm có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. GDP cả năm dự kiến tăng khoảng 8% và có thể đạt kỳ vọng tăng trưởng khi có gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến thu ngân sách vượt dự toán, đáp ứng nhu cầu chi; bội chi, nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn cho phép. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện; triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước; giữ vững môi trường hòa bình, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, sôi động, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm và tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. “Đây là tiền đề và điều kiện để xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên thảo luận về kinh tế - xã hội. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội thống nhất với nhiều nội dung nêu trong các báo cáo của Chính phủ và các báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 và việc tổng kết Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Các đại biểu cũng chia sẻ, nêu nhiều khó khăn thách thức rất lớn từ bên ngoài và tác động vào nước ta năm 2023 và đề nghị phân tích cụ thể, có giải pháp ứng phó để ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; cân đối thu chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia; đảm bảo các cân đối lớn trong điều kiện bất định, đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã đề ra.

Các đại biểu đề nghị có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh; bình ổn giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục đời sống nhân dân và phục vụ sản xuất như điện, xăng, dầu; bảo đảm hoạt động thông suốt của thị trường vốn, ổn định thị trường tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, lao động; cải thiện tình hình giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là với 3 chương trình mục tiêu quốc gia; củng cố vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương; các giải pháp để tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như quyết tâm Chính phủ đã đề ra.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển; lưu ý các vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân còn khó khăn; dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp cần phải quan tâm; các vấn đề về tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí… Đồng thời, đề nghị đánh giá sâu sắc hơn việc thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh; kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Nghị quyết 54 và đề nghị nghiên cứu để đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển Thành phố trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các Bộ trưởng, trưởng ngành đã tham gia tập trung phát biểu về một số vấn đề nổi lên thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, tuy nhiên thời gian có hạn nên chưa thể trả lời đầy đủ tất cả các vấn đề đại biểu nêu. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành ghi nhận để tiếp tục trả lời, giải trình tại phiên chất vấn của Quốc hội tới đây.

Nêu rõ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã được ghi âm, ghi chép đầy đủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội trường, các ý kiến thảo luận tại tổ để đưa các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước vào các Nghị quyết của Quốc hội và đưa nội dung tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ Tư gửi đại biểu Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Minh Trang

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/the-hien-tam-huyet-cua-dai-bieu-quoc-hoi-doi-voi-nhung-van-de-quan-trong-cua-dat-nuoc-i305207/