Thao trường giữa nắng thu

Thao trường Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) trong tiết thu đẹp lạ thường.

Màu quân phục của cán bộ, chiến sĩ hòa với màu xanh của cỏ cây, rồi lại được nhuộm bởi những vạt nắng vàng như mật... trông như một bức tranh với những gam màu tươi đẹp.

Luyện tập trên thao trường thì mùa nào cũng đổ mồ hôi, cũng vất vả, gian nan, nhưng với các chiến sĩ, được cùng nhau “ôn mới, luyện cũ” trong khung cảnh thiên nhiên vào thu đẹp rực rỡ khiến tinh thần thêm phấn chấn, hăng say luyện rèn.

 Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) luyện tập mở cửa đánh chiếm đầu cầu.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) luyện tập mở cửa đánh chiếm đầu cầu.

Hành quân trên thao trường ruộm vàng dưới nắng thu.

Xung phong, vượt qua cửa mở.

Để thao trường thêm xanh, các chiến sĩ Trung đoàn 148 có sáng kiến: Mỗi ngày, mỗi người trồng một cây xanh trên thao trường.

Phút giải lao sau giờ luyện tập căng thẳng.

Ban Ảnh, Báo QĐND (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thao-truong-giua-nang-thu-707582