Thành lập Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=35751