“Thả hồn” giữa rừng U Minh Hạ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vườn quốc gia U Minh Hạ rộng hơn 8.200 ha. Đây là khu vườn quốc gia thứ hai của tỉnh Cà Mau.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=45432