Tên miền .tel hoạt động như danh bạ trên web

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khác với .com và .net được dùng để tạo website đăng thông tin chung, domain .tel là nơi các công ty và cá nhân cung cấp địa chỉ liên hệ như số điện thoại, e-mail, dữ liệu định vị GPS và phím kích hoạt cuộc gọi VoIP.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=114877