Tập huấn tăng cường năng lực y tế tuyến cơ sở

Trong 2 ngày (12 và 13-6), tại TP. Nha Trang, Sở Y tế Khánh Hòa phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển xã hội tổ chức 2 lớp tập huấn về truyền thông nguy cơ cho cán bộ lãnh đạo UBND và y tế tuyến cơ sở.

Tại lớp tập huấn, hơn 50 cán bộ lãnh đạo UBND và y tế tuyến cơ sở của 24 trạm y tế thuộc thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm và TP. Nha Trang đã được cập nhật, cung cấp các kiến thức về truyền thông nguy cơ ở tuyến cơ sở; được hướng dẫn thực hiện các hoạt động truyền thông đối với nguy cơ sức khỏe của người dân và cách thức ứng phó trong tình huống có dịch bệnh hoặc các sự kiện y tế khẩn cấp khác ở tuyến xã. Sau 2 lớp tập huấn này, trong tháng 6, Sở Y tế và Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội tiếp tục tổ chức thêm 3 lớp tập huấn tương tự cho nhân viên y tế xã, phường khác thuộc 3 địa phương trên.

Quang cảnh buổi tập huấn

Quang cảnh buổi tập huấn

Đây là một trong những hoạt động nằm trong Dự án tăng cường năng lực của cấp cơ sở để ứng phó đại dịch Covid-19 và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe khác tại Việt Nam. Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ theo sự ủy thác của Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản. Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội là đơn vị thực hiện dự án. Dự án được triển khai ở 3 tỉnh Khánh Hòa, Long An và Vĩnh Phúc. Tại Khánh Hòa, dự án triển khai tại 9 xã thuộc 3 huyện, thị xã, thành phố là Nha Trang, Cam Lâm và Ninh Hòa. Trong năm 2024, dự án đã và đang triển khai nhiều lớp tập huấn về các chủ đề như: Phối hợp liên ngành cho tuyến xã; nâng cao năng lực cho y tế xã về kiểm soát nhiễm khuẩn, duy trì các dịch vụ y tế cơ bản và hỗ trợ chuyển tuyến; truyền thông nguy cơ cho lực lượng tuyến đầu…

C.ĐAN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202406/tap-huan-tang-cuong-nang-luc-y-te-tuyenco-so-9050958/