Tập huấn sử dụng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết các việc quốc tịch

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) vừa tổ chức lớp tập huấn sử dụng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết các việc quốc tịch cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên nguồn của 10 tỉnh phía Nam (trong đó có Đồng Nai).

Tại buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ nguồn được báo cáo viên của Trường đại học Luật Hà Nội truyền tải kỹ năng, phương pháp tập huấn cho cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho cán bộ làm công tác quốc tịch, hộ tịch; nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về quốc tịch, hộ tịch để phục vụ nhân dân tốt hơn…

T.N

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202404/tap-huan-su-dung-bo-tai-lieu-huong-dan-nghiep-vu-giai-quyet-cac-viec-quoc-tich-43c3e2a/