Tăng cường phổ biến pháp luật về lao động cho doanh nghiệp

Mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và đối thoại với các doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH). Hoạt động thiết thực này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật trong các DN, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị.

Năm nay, hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền và đối thoại với DN trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH được Sở LĐ-TB-XH tổ chức trong 2 ngày, với gần 300 DN trên địa bàn tỉnh tham gia. Tại hội nghị, các DN đã được các ngành chức năng phổ biến, hướng dẫn cụ thể về những nội dung như: Nghị định số 145, ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; Nghị định số 12, ngày 17-1-2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 01, ngày 3-1-2023 của Bộ LĐ-TB-XH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH; Nghị định số 70, ngày 18-9-2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152, ngày 30-12-2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các DN còn được hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính, báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương. Đồng thời, trực tiếp đối thoại với các ngành chức năng, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, từ đó được lãnh đạo các ngành chức năng giải đáp, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để các DN thực hiện đúng các quy định, chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH và quản lý lao động là người nước ngoài.

Đại diện gần 300 doanh nghiệp được phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về lao động.

Tham gia hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - đại diện Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) chia sẻ, hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về lao động luôn thay đổi để hướng đến đảm bảo quyền lợi tốt nhất đối với người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, để DN thực hiện đúng quy định, việc tập huấn, hướng dẫn áp dụng luật là rất cần thiết, qua đây giúp cán bộ, nhân viên hiểu đúng quy định để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị áp dụng nghiêm, chặt chẽ; đồng thời giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn trong thực tế để đơn vị áp dụng đúng quy định. Hiện nay, HVS có gần 4.000 lao động làm việc. Vì vậy, các chính sách, pháp luật luôn được DN coi trọng và thực hiện nghiêm, bởi DN có phát triển bền vững, lớn mạnh là nhờ công sức đóng góp của người lao động, ngược lại để người lao động gắn bó thì chính sách, pháp luật phải được DN thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi. Đây cũng là phương châm của HVS trong những năm qua và mãi mãi về sau…

Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp.

Ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho biết, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành một hệ thống các nghị định, thông tư để quy định về tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động tại cơ sở trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Hệ thống pháp luật luôn được Nhà nước, Quốc hội điều chỉnh nhằm hướng đến bảo đảm quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân. Do vậy, hàng năm, Sở LĐ-TB-XH đều phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, công đoàn tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền và đối thoại trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH cho các DN trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được sở thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhờ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các DN; hình thành thói quen hành động theo pháp luật, giúp người lao động giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội, hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình DN, Sở LĐ-TB-XH đã đưa ra các giải pháp như: Tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền nhằm cập nhật các văn bản, kiến thức pháp luật mới ban hành liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động; nghiên cứu đổi mới, đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng cụm, từng nhóm đối tượng; biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm minh các đơn vị, DN vi phạm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các DN thực hiện đúng các chính sách đối với người lao động, đảm bảo xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ, thúc đẩy các DN phát triển bền vững…

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202312/tang-cuong-pho-bien-phap-luat-ve-lao-dong-cho-doanh-nghiep-14801bb/