Tăng cường hợp tác với đảng cánh tả Mêhicô

    Báo VTC News
    Gốc

    Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Văn Hằng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã hội đàm với ban lãnh đạo đảng Lao động Mêhicô (PT) do ông Ricardo Cantu, Ủy viên Bộ Chính trị PT, dẫn đầu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/253957/Default.aspx