Tăng cường bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tiêu thụ than, các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) còn tăng cường quản lý bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ. Qua đó, tạo động lực giúp các doanh nghiệp ngành than ổn định sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp vào sự phát kinh tế của địa phương.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tang-cuong-bao-ve-tai-nguyen-ranh-gioi-mo-67493.htm