Tại sao cứ 4 năm một lần có ngày 29 vào tháng Hai: Điều gì sẽ xảy ra nếu không có Ngày nhuận?

ứ 4 năm một lần có ngày 29 vào tháng Hai, đằng sau nó là một số con số, lịch sử và truyền thuyết thú vị.

Theo Astronomy, New York Post, ngày 29 tháng 2 năm 2024 là ngày nhuận và đánh dấu một sự điều chỉnh lâu dài và liên tục đối với lịch mà chúng ta sử dụng.

Trong hầu hết các năm, lịch của chúng ta có 365 ngày. Nhưng thực tế Trái đất mất 365,2422 ngày (hãy gọi là 365¼ ngày) để quay quanh Mặt trời. Như bạn có thể tưởng tượng, nếu chúng ta cộng những ngày trong quý này lại, chúng ta sẽ nhanh chóng kỷ niệm ngày 4 tháng 7 ở Mỹ khi trời có tuyết.

Ngày 29 tháng 2 năm 2024 là ngày nhuận. Ảnh NYP

Ngày 29 tháng 2 năm 2024 là ngày nhuận. Ảnh NYP

Vì vậy, cứ bốn năm một lần chúng tôi lại thêm một ngày… gần như vậy. Một năm dài 365¼ ngày thực tế dài hơn quỹ đạo thực tế của Trái đất 11 phút . Điều đó có nghĩa là đôi khi chúng tôi cần chỉnh sửa bổ sung. Để tinh chỉnh lịch của chúng tôi hơn nữa, tất cả các năm chia hết cho 400 đều không phải là năm nhuận.

Ngoài ra còn có giây nhuận. Những năm này không thể dự đoán được như những năm nhuận và tồn tại vì Trái đất quay nhanh hơn một chút so với 50 năm trước .

Tháng 2 sẽ có thêm một ngày nhờ năm 2024 là năm nhuận. Ảnh NYP

Năm nhuận tồn tại phần lớn là để giữ cho các tháng đồng bộ với các sự kiện hàng năm, bao gồm cả điểm phân và điểm chí, theo Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực tại Viện Công nghệ California. Đó là sự điều chỉnh để phản bác thực tế rằng quỹ đạo Trái đất không chính xác là 365 ngày một năm. NASA cho biết chuyến đi mất nhiều thời gian hơn thế khoảng sáu giờ .

Theo Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, việc thêm một ngày nhuận cứ bốn năm một lần sẽ khiến lịch dài hơn hơn 44 phút.

Sau đó, trên một cuốn lịch chưa ra đời (chúng ta sẽ nói về nó), người ta đã ra quyết định rằng những năm chia hết cho 100 không tuân theo quy tắc ngày nhuận bốn năm trừ khi chúng cũng chia hết cho 400, JPL lưu ý.

Trái đất nhìn từ không gian. Ảnh NASA

Trong 500 năm qua không có ngày nhuận vào các năm 1700, 1800 và 1900 nhưng năm 2000 lại có ngày nhuận. Trong 500 năm tới, nếu thực hiện theo thông lệ này thì sẽ không có ngày nhuận vào các năm 2100, 2200, 2300 và 2500.

Các năm nhuận tiếp theo là 2028, 2032 và 2036.

Điều gì sẽ xảy ra nếu không có ngày nhuận?

Younas Khan, giảng viên vật lý tại Đại học Alabama ở Birmingham, cho biết: “Nếu không có năm nhuận, sau vài trăm năm nữa chúng ta sẽ có mùa hè vào tháng 11”. “Giáng sinh sẽ vào mùa hè. Sẽ không có tuyết. Sẽ không có cảm giác Giáng Sinh.”

Theo Văn hóa & Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tai-sao-cu-4-nam-mot-lan-co-ngay-29-vao-thang-hai-dieu-gi-se-xay-ra-neu-khong-co-ngay-nhuan/20240227072657095