Đại sứ Phạm Sanh Châu đến New Delhi bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới

Đại sứ Phạm Sanh Châu đến New Delhi bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới

​Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Morocco

​Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Morocco

Việt Nam coi trọng việc phát triển mối quan hệ truyền thống với Nigeria

Việt Nam coi trọng việc phát triển mối quan hệ truyền thống với Nigeria

Thủ tướng: Việt Nam luôn nỗ lực là bạn tốt, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế

Thủ tướng: Việt Nam luôn nỗ lực là bạn tốt, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế

Ông Kim Jong-un đột ngột triệu các trưởng đoàn ngoại giao về nước

Ông Kim Jong-un đột ngột triệu các trưởng đoàn ngoại giao về nước

Chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống Colombia tại Việt Nam

Lạc quan về sự phát triển mạnh mẽ của ASEAN

Lạc quan về sự phát triển mạnh mẽ của ASEAN