Teen Văn Lang rạng ngời trong lễ khai trường

Teen Văn Lang rạng ngời trong lễ khai trường

35 chiến sĩ nghĩa vụ ở Lạng Sơn điểm cao chót vót: Không phát hiện sai phạm!

35 chiến sĩ nghĩa vụ ở Lạng Sơn điểm cao chót vót: Không phát hiện sai phạm!

35 chiến sỹ công an điểm cao bất thường tại Lạng Sơn: 'Đơn vị nhắc đi ngủ vẫn trốn để học'

35 chiến sỹ công an điểm cao bất thường tại Lạng Sơn: 'Đơn vị nhắc đi ngủ vẫn trốn để học'

Sáng mai công bố kết quả kiểm tra nghi vấn điểm thi tại Lạng Sơn

Sáng mai công bố kết quả kiểm tra nghi vấn điểm thi tại Lạng Sơn

Tiểu đoàn trưởng của 35 chiến sĩ nghĩa vụ đỗ điểm cao: 'Họ học đến tóp má, trố mắt'!

Tiểu đoàn trưởng của 35 chiến sĩ nghĩa vụ đỗ điểm cao: 'Họ học đến tóp má, trố mắt'!

Chỉ huy 35 cảnh sát cơ động có điểm thi cao bất thường ở Lạng Sơn lên tiếng

Chỉ huy 35 cảnh sát cơ động có điểm thi cao bất thường ở Lạng Sơn lên tiếng

Lãnh đạo Tiểu đoàn CSCĐ nói gì về 35 học viên điểm cao?

Lãnh đạo Tiểu đoàn CSCĐ nói gì về 35 học viên điểm cao?