Mối lo 'khủng bố gia đình' ở Indonesia

Mối lo 'khủng bố gia đình' ở Indonesia

Vụ tấn công Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto ngày 10-10 khi ông tới thăm thị trấn Pandeglang ở tỉnh...
Bộ trưởng An ninh Indonesia bắt đầu hồi phục sau khi bị đối tượng khủng bố đâm thủng ruột

Bộ trưởng An ninh Indonesia bắt đầu hồi phục sau khi bị đối tượng khủng bố đâm thủng ruột

Bộ trưởng An ninh Indonesia bị tấn công bằng dao

Tin tức thế giới 10/10: Bộ trưởng An ninh Indonesia bị tấn công bằng dao

Tin tức thế giới 10/10: Bộ trưởng An ninh Indonesia bị tấn công bằng dao

Hiện trường hỗn loạn Bộ trưởng Indonesia bị tấn công bằng dao

Hiện trường hỗn loạn Bộ trưởng Indonesia bị tấn công bằng dao

Chân dung Bộ trưởng An ninh Indonesia bị đâm dao

Chân dung Bộ trưởng An ninh Indonesia bị đâm dao

Chân dung Bộ trưởng An ninh Indonesia bị đâm dao

Chân dung Bộ trưởng An ninh Indonesia bị đâm dao

Quan chức an ninh hàng đầu Indonesia bị tấn công bằng dao

Quan chức an ninh hàng đầu Indonesia bị tấn công bằng dao