Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm hỏi nạn nhân bị đuối nước ở Nghi Xuân

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm hỏi nạn nhân bị đuối nước ở Nghi Xuân

Hà Tĩnh: Bị lật thuyền trong lúc đánh cá, 2 người chết đuối thương tâm

Hà Tĩnh: Bị lật thuyền trong lúc đánh cá, 2 người chết đuối thương tâm

Hà Tĩnh: Chèo thuyền thả lưới, 2 người bị lật thuyền tử vong

Hà Tĩnh: Chèo thuyền thả lưới, 2 người bị lật thuyền tử vong

Liều mình đi thả lưới bắt cá trong mưa lũ, 2 anh em bị lật thuyền tử vong

Liều mình đi thả lưới bắt cá trong mưa lũ, 2 anh em bị lật thuyền tử vong

Hai anh em họ ở Hà Tĩnh chết đuối khi bắt cá giữa nước lũ

Hai anh em họ ở Hà Tĩnh chết đuối khi bắt cá giữa nước lũ

Đi đánh cá lúc mưa lũ, hai anh em họ bị lật thuyền tử vong

Đi đánh cá lúc mưa lũ, hai anh em họ bị lật thuyền tử vong

3 cái chết thương tâm cùng ngày trong mưa lũ ở Hà Tĩnh

3 cái chết thương tâm cùng ngày trong mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đi đánh cá, hai người rơi xuống nước tử vong

Đi đánh cá, hai người rơi xuống nước tử vong

Liều mình đi thả lưới bắt cá trong mưa lũ, 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh chết đuối

Liều mình đi thả lưới bắt cá trong mưa lũ, 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh chết đuối

Hai chú cháu chết đuối do lật thuyền

Hai chú cháu chết đuối do lật thuyền

Hai người tử vong do lật thuyền khi đi đánh cá

Hai người tử vong do lật thuyền khi đi đánh cá

Hà Tĩnh: Thêm 2 người tử vong vì mưa lũ

Hà Tĩnh: Thêm 2 người tử vong vì mưa lũ

Hà Tĩnh: Lũ lật thuyền làm 2 người đàn ông thả lưới chết đuối

Hà Tĩnh: Lũ lật thuyền làm 2 người đàn ông thả lưới chết đuối

Hai chú cháu tử vong do lật thuyền khi đi thả lưới

Hai chú cháu tử vong do lật thuyền khi đi thả lưới

Hà Tĩnh: Hai chú cháu tử vong do lật thuyền khi đi thả lưới

Hà Tĩnh: Hai chú cháu tử vong do lật thuyền khi đi thả lưới

2 người đàn ông ở Hà Tĩnh tử vong khi tranh thủ kiếm 'lộc trời'

2 người đàn ông ở Hà Tĩnh tử vong khi tranh thủ kiếm 'lộc trời'

Hà Tĩnh: 3 người chết, hơn 2.700 hộ dân ngập trên 1 m

Hà Tĩnh: 3 người chết, hơn 2.700 hộ dân ngập trên 1 m