'Đại dự án' cao tốc Bắc – Nam: Cần cẩn trọng trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

'Đại dự án' cao tốc Bắc – Nam: Cần cẩn trọng trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Nam: Bắt giữ cá nhân sai phạm không ảnh hưởng việc sữa chữa

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Nam: Bắt giữ cá nhân sai phạm không ảnh hưởng việc sữa chữa

Điều tra sai phạm không ảnh hưởng đến tiến độ dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Điều tra sai phạm không ảnh hưởng đến tiến độ dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Bộ GTVT lên tiếng về việc khởi tố một loạt cán bộ liên quan dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bộ GTVT lên tiếng về việc khởi tố một loạt cán bộ liên quan dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bộ Công an: Việc điều tra không ảnh hưởng đến sửa cao tốc 34.500 tỷ

Bộ Công an: Việc điều tra không ảnh hưởng đến sửa cao tốc 34.500 tỷ

Sai phạm trong Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Trách nhiệm thuộc về ai?

Sai phạm trong Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Trách nhiệm thuộc về ai?

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tiếp tục hư hỏng

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tiếp tục hư hỏng

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa bị phạt lại tiếp tục lở loét

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa bị phạt lại tiếp tục lở loét

Cao tốc 34.500 tỷ lại xuất hiện hư hỏng

Cao tốc 34.500 tỷ lại xuất hiện hư hỏng

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có dấu hiệu bị 'rút ruột' ra sao?

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có dấu hiệu bị 'rút ruột' ra sao?

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỷ đồng sai phạm những gì?

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỷ đồng sai phạm những gì?

Hết thời sự cố công trình giao thông đều do... ông trời

Hết thời sự cố công trình giao thông đều do... ông trời

Vụ bắt giam nhiều lãnh đạo Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Hé lộ nhiều nguyên nhân sai phạm

Vụ bắt giam nhiều lãnh đạo Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Hé lộ nhiều nguyên nhân sai phạm

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'rút ruột'?

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'rút ruột'?

Lão nông 'Lực khùng': 10 năm nữa, chất lượng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thế nào?

Lão nông 'Lực khùng': 10 năm nữa, chất lượng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thế nào?

Cao tốc 34.500 tỉ Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Từ chuyện nhà thầu Trung Quốc đến việc khởi tố 4 'sếp' ăn bẩn

Cao tốc 34.500 tỉ Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Từ chuyện nhà thầu Trung Quốc đến việc khởi tố 4 'sếp' ăn bẩn

Trước khi bị khởi tố, nguyên Giám đốc BQL dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 'dính' sai phạm gì?

Trước khi bị khởi tố, nguyên Giám đốc BQL dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 'dính' sai phạm gì?

Khởi tố nguyên Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và 3 bị can khác

Khởi tố nguyên Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và 3 bị can khác

Bắt 4 cán bộ để xảy ra sai phạm trong Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bắt 4 cán bộ để xảy ra sai phạm trong Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bắt 4 người trong vụ sai phạm tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khởi tố 4 bị can sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khởi tố 4 bị can sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc 34.500 tỷ

Khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc 34.500 tỷ

Bắt giam bốn lãnh đạo, quản lý thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bắt giam bốn lãnh đạo, quản lý thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khởi tố 4 người liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Khởi tố 4 người liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Bắt nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bắt nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bắt cựu Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bắt cựu Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bắt giam cựu giám đốc BQL dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bắt giam cựu giám đốc BQL dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Bắt giam 4 bị can

Sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Bắt giam 4 bị can

Bắt 4 người liên quan sai phạm tại cao tốc 34.500 tỷ

Bắt 4 người liên quan sai phạm tại cao tốc 34.500 tỷ

Khởi tố 4 bị can gây sai phạm trong dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Khởi tố 4 bị can gây sai phạm trong dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khởi tố 4 lãnh đạo trong Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khởi tố 4 lãnh đạo trong Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi