Nhạc sĩ Hằng Vang thầm lặng cuộc đời để dòng nhạc Phật giáo bay xa

Nhạc sĩ Hằng Vang thầm lặng cuộc đời để dòng nhạc Phật giáo bay xa

Tam thân của Đức Phật

Tam thân của Đức Phật

Tam thân của Đức Phật

Tam thân của Đức Phật

Pháp thân của chư Phật

Pháp thân của chư Phật

Pháp thân của chư Phật

Pháp thân của chư Phật

Tam thân của Đức Phật

Tam thân của Đức Phật

Tam thân của Đức Phật

Tam thân của Đức Phật

Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh: Chạm khắc những nét kiến trúc độc đáo

Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh: Chạm khắc những nét kiến trúc độc đáo

Tam thân của Đức Phật theo kinh Pháp Hoa

Tam thân của Đức Phật theo kinh Pháp Hoa

Tam thân của Đức Phật theo kinh Pháp Hoa

Tam thân của Đức Phật theo kinh Pháp Hoa

Đứng trước Tam Bảo đừng cầu tài lộc, bởi đó chỉ là phù du

Đứng trước Tam Bảo đừng cầu tài lộc, bởi đó chỉ là phù du

Những chủng người kỳ quái khiến quỷ ma phải run sợ

Những chủng người kỳ quái khiến quỷ ma phải run sợ