Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được tổ chức dưới những hình thức nào?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Cắt giảm 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngân hàng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 381/QÐ-TTg ngày 7/5/2024 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc 4 nhóm ngành nghề kinh doanh trong phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm: Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại; Hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; Hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại Kỳ Liên (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Công điện số 45/CĐ-TTg ngày 7/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đề xuất điều kiện cấp phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định quy định điều kiện cấp phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trong đó, dự thảo dành 1 chương quy định cụ thể điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập.

Đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 7/5/2024 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xây dựng các quy định mới về nhân sự tại các ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thực hiện giảm hạn mức tín dụng theo lộ trình

Từ ngày 01/7/2024, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định giảm dần giới hạn cấp tín dụng theo từng giai đoạn.

Quy định xét duyệt riêng đối với các khoản vay giá trị nhỏ

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã bổ sung quy định về xét duyệt các khoản vay có giá trị nhỏ, góp phần đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động cho vay.

Đề xuất Công ty tài chính được mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Bổ sung đối tượng được phép mua bán tín phiếu với Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi Điều 2 Thông tư số 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trong đó bổ sung một số đối tượng áp dụng để phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng.

Sửa quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung đối tượng được mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là công ty tài chính tổng hợp và công ty tài chính chuyên ngành...

Home Credit ưu tiên tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, Home Credit Việt Nam định hướng ưu tiên phát triển bền vững với kiểm soát rủi ro chặt chẽ, xây dựng niềm tin, nâng cao danh tiếng, thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

TOÀN VĂN: Luật Các tổ chức tín dụng

Toàn văn Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/1/2024.

Home Credit công bố lợi nhuận, duy trì vị trí đầu ngành tài chính tiêu dùng

Trước biến động của thị trường, Home Credit ưu tiên phát triển bền vững với kiểm soát rủi ro chặt chẽ, xây dựng niềm tin, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Home Credit Việt Nam: Ưu tiên tăng trưởng bền vững

Trải qua một năm không ít khó khăn khi cầu vốn tiêu dùng giảm, do kinh tế đi xuống, nợ xấu tăng...Home Credit vẫn duy trì vị thế dẫn đầu và kỳ vọng phát triển mạnh mẽ năm 2024.

HSBC: Doanh nghiệp Việt đầu tư nhiều hơn vào các thị trường ASEAN

Kết quả cuộc 'Khảo sát doanh nghiệp tại ASEAN' của HSBC cho thấy, khoảng 9/10 doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào các thị trường ASEAN.

Nhiều doanh nghiệp ASEAN mong muốn chọn Việt Nam để mở rộng kinh doanh

Theo kết quả khảo sát của HSBC, hơn một nửa doanh nghiệp ở thị trường ASEAN tham gia khảo sát bày tỏ mong muốn chọn Việt Nam là thị trường mới để mở rộng kinh doanh.