Kính viễn vọng chụp được vật thể lạ hình bộ tóc, 'trói' hàng loạt thiên hà

Kính viễn vọng chụp được vật thể lạ hình bộ tóc, 'trói' hàng loạt thiên hà

Một cấu trúc vĩ đại đến không tưởng đã được một nhóm nghiên cứu thiên văn quốc tế chụp được, mang hình dáng...
Kính viễn vọng chụp được vật thể lạ hình bộ tóc, 'trói' hàng loạt thiên hà

Kính viễn vọng chụp được vật thể lạ hình bộ tóc, 'trói' hàng loạt thiên hà

Ánh sáng 'xuyên không' truyền tới Trái Đất tiết lộ siêu quái vật bắt thiên hà

Ánh sáng 'xuyên không' truyền tới Trái Đất tiết lộ siêu quái vật bắt thiên hà

Xuất hiện cặp hành tinh có thể sống được, 1 trong 2 giống Trái Đất khó tin

Xuất hiện cặp hành tinh có thể sống được, 1 trong 2 giống Trái Đất khó tin

Phát hiện 'siêu Trái Đất' có thể tồn tại sự sống cách chúng ta 120 năm ánh sáng

Phát hiện 'siêu Trái Đất' có thể tồn tại sự sống cách chúng ta 120 năm ánh sáng

Sốc: Vật liệu sự sống xuất hiện ở 9 nơi trên thế giới ngoài hành tinh

Sốc: Vật liệu sự sống xuất hiện ở 9 nơi trên thế giới ngoài hành tinh

Phát hiện 'siêu Trái Đất' có thể tồn tại sự sống cách 120 năm ánh sáng

Phát hiện 'siêu Trái Đất' có thể tồn tại sự sống cách 120 năm ánh sáng

Phát hiện 'siêu Trái Đất' có thể tồn tại sự sống cách 120 năm ánh sáng

Phát hiện 'siêu Trái Đất' có thể tồn tại sự sống cách 120 năm ánh sáng

Trái đất sẽ bước vào thời kỳ 'tiểu băng hà'?

Trái đất sẽ bước vào thời kỳ 'tiểu băng hà'?

Hình ảnh lột tả quá trình ra đời một hành tinh mới

Hình ảnh lột tả quá trình ra đời một hành tinh mới

Phát hiện hố đen mới cực gần Trái Đất mở ra hy vọng 'giải mã' bí ẩn phi thường của vũ trụ

Phát hiện hố đen mới cực gần Trái Đất mở ra hy vọng 'giải mã' bí ẩn phi thường của vũ trụ

Hành tinh lạ nơi 1 năm dài gần 21 năm lộ diện gần trái đất

Hành tinh lạ nơi 1 năm dài gần 21 năm lộ diện gần trái đất