Tự tử không thành vì uống say quá… ngủ quên

Tự tử không thành vì uống say quá… ngủ quên

Trước khi tự tử, Cố Vân ở trên bờ một mình uống hết một chai rượu, kết quả lúc sau say đến không biết trời...