Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước tới CH Nhân dân Bangladesh

Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước tới CH Nhân dân Bangladesh

Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước tới CH Nhân dân Bangladesh

Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước tới CH Nhân dân Bangladesh

VN - Ấn Độ tái khẳng định ủng hộ sớm hoàn tất COC

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Việt Nam - Bangladesh đẩy mạnh hợp tác

Việt Nam - Bangladesh đẩy mạnh hợp tác

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh