Lựa hướng đầu tư tối ưu sân bay Tân Sơn Nhất

Lựa hướng đầu tư tối ưu sân bay Tân Sơn Nhất

Hạ tầng quá tải, cơ hội nào cho Vietstar Airlines cất cánh?

Hạ tầng quá tải, cơ hội nào cho Vietstar Airlines cất cánh?

Đề xuất đầu tư nhà ga hành khách T3 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Đề xuất đầu tư nhà ga hành khách T3 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

'Đặt cửa' ACV đóng vai chính mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

'Đặt cửa' ACV đóng vai chính mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Đề xuất ACV xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Đề xuất ACV xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Công bố điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Công bố điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Bổ sung nhà ga T3 phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất

Bổ sung nhà ga T3 phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng 50 triệu hành khách/năm sau điều chỉnh quy hoạch

Sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng 50 triệu hành khách/năm sau điều chỉnh quy hoạch

Quy hoạch mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất để đạt 50 triệu khách một năm

Quy hoạch mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất để đạt 50 triệu khách một năm

Cấp bách xây nhà ga T3 để giảm tải sân bay Tân Sơn Nhất

Cấp bách xây nhà ga T3 để giảm tải sân bay Tân Sơn Nhất

Ưu tiên đầu tư ngay nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ưu tiên đầu tư ngay nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'