Lượng khách vượt công suất, đề nghị mở thêm nhà ga T3 tại sân bay Đà Nẵng

Lượng khách vượt công suất, đề nghị mở thêm nhà ga T3 tại sân bay Đà Nẵng

Lo sân bay quá tải, Đà Nẵng đề xuất xây thêm nhà ga mới

Lo sân bay quá tải, Đà Nẵng đề xuất xây thêm nhà ga mới

'Đặt cửa' ACV đóng vai chính mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

'Đặt cửa' ACV đóng vai chính mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Đề xuất ACV xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Đề xuất ACV xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Công bố điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Công bố điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Cấp bách mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Cấp bách mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

25.000 tỷ đồng 'cứu' sân bay Tân Sơn Nhất

25.000 tỷ đồng 'cứu' sân bay Tân Sơn Nhất

Chính thức công bố quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Chính thức công bố quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất để đạt 50 triệu hành khách/năm

Điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất để đạt 50 triệu hành khách/năm

Công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Bổ sung nhà ga T3 phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất

Bổ sung nhà ga T3 phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất

​Cần hơn 25.000 tỷ đồng mở rộng theo quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

​Cần hơn 25.000 tỷ đồng mở rộng theo quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng 50 triệu hành khách/năm sau điều chỉnh quy hoạch

Sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng 50 triệu hành khách/năm sau điều chỉnh quy hoạch

Công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

Quy hoạch mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất để đạt 50 triệu khách một năm

Quy hoạch mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất để đạt 50 triệu khách một năm

Cấp bách xây nhà ga T3 để giảm tải sân bay Tân Sơn Nhất

Cấp bách xây nhà ga T3 để giảm tải sân bay Tân Sơn Nhất

Quy hoạch chi tiết cảng hàng không Tân Sơn Nhất vừa được điều chỉnh có gì mới

Quy hoạch chi tiết cảng hàng không Tân Sơn Nhất vừa được điều chỉnh có gì mới

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Ưu tiên đầu tư ngay nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ưu tiên đầu tư ngay nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Mở rộng sân bay, phải tính đường xe 'thoát'

Sân bay Tân Sơn Nhất sắp có thêm nhà ga hành khách T3

Sân bay Tân Sơn Nhất sắp có thêm nhà ga hành khách T3

Quy hoạch chi tiết mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Quy hoạch chi tiết mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất