Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thiện hạ tầng kết nối sân bay

Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thiện hạ tầng kết nối sân bay

Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ triển khai nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông quan trọng nhằm kết...
Thủ tướng quyết định ACV xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Thủ tướng quyết định ACV xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Phát triển TP. Đà Nẵng: Nhanh, bền vững, không chạy theo thành tích

Phát triển TP. Đà Nẵng: Nhanh, bền vững, không chạy theo thành tích

Đà Nẵng ưu tiên bố trí vốn cho các công trình tạo động lực liên vùng

Đà Nẵng ưu tiên bố trí vốn cho các công trình tạo động lực liên vùng

Xin làm nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, doanh nghiệp hứa xong trong một năm

Xin làm nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, doanh nghiệp hứa xong trong một năm

Đề xuất đầu tư nhà ga hành khách T3 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Đề xuất đầu tư nhà ga hành khách T3 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Nhiều dự án chưa được bố trí vốn

Đề xuất ACV xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất