Kenya – điểm du lịch số 1 của Đông Phi

Kenya – điểm du lịch số 1 của Đông Phi

Những người chưa bao giờ đến Kenya thường nghĩ nơi đây chỉ dành cho hoạt động đi săn trong rừng (safari)....