Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phó Thủ tướng nêu quan điểm về tự chủ đại học

Phó Thủ tướng nêu quan điểm về tự chủ đại học

Quyền tự chủ đại học càng cao, chất lượng càng được nâng lên

Quyền tự chủ đại học càng cao, chất lượng càng được nâng lên

Đề xuất đại học được vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp

Đề xuất đại học được vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp

'Tự chủ đại học không có nghĩa các trường phải tự bơi'

'Tự chủ đại học không có nghĩa các trường phải tự bơi'

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ bất ổn nếu để giáo dục, y tế 'tự chủ' hoàn toàn theo thị trường

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ bất ổn nếu để giáo dục, y tế 'tự chủ' hoàn toàn theo thị trường

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói chuyện với sinh viên về tự chủ đại học

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói chuyện với sinh viên về tự chủ đại học

Tự chủ đại học không có nghĩa là tăng học phí vô tội vạ

Tự chủ đại học không có nghĩa là tăng học phí vô tội vạ

Tự chủ đại học không có nghĩa là tăng học phí vô tội vạ

Tự chủ đại học không có nghĩa là tăng học phí vô tội vạ

Sẽ bất ổn nếu giáo dục, y tế 'tự chủ' hoàn toàn theo thị trường

Sẽ bất ổn nếu giáo dục, y tế 'tự chủ' hoàn toàn theo thị trường

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ Khai khóa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ Khai khóa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tự chủ là để các trường được chủ động hơn về mọi mặt

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tự chủ là để các trường được chủ động hơn về mọi mặt

Phó Thủ tướng: Không để thị trường chi phối hoàn toàn giáo dục

Phó Thủ tướng: Không để thị trường chi phối hoàn toàn giáo dục

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ khai khóa tại ĐHQG TPHCM

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ khai khóa tại ĐHQG TPHCM

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ khai khóa 2019 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ khai khóa 2019 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh