Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải vừa 'hồng', vừa 'chuyên'

Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải vừa 'hồng', vừa 'chuyên'

Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gặp mặt 56 cá nhân tiêu biểu...
Biểu dương 56 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi

Biểu dương 56 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi

Cán bộ, công chức phải thể hiện vai trò 'công bộc' của dân

Cán bộ, công chức phải thể hiện vai trò 'công bộc' của dân

Tiêu biểu cho tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, không ngại khó

Tiêu biểu cho tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, không ngại khó

Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải vừa 'hồng', vừa 'chuyên'

Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải vừa 'hồng', vừa 'chuyên'

Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải thể hiện vai trò là 'công bộc' của dân

Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải thể hiện vai trò là 'công bộc' của dân

Phó Thủ tướng Thường trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi

Phó Thủ tướng Thường trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi

'Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải vừa hồng, vừa chuyên'

'Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải vừa hồng, vừa chuyên'

Tuổi trẻ Bộ LĐ-TB&XH: Tiên phong, đoàn kết, sáng tạo và phát triển

Tuổi trẻ Bộ LĐ-TB&XH: Tiên phong, đoàn kết, sáng tạo và phát triển

Hiệu quả các hoạt động tình nguyện chung tay vì cộng đồng

Hiệu quả các hoạt động tình nguyện chung tay vì cộng đồng

Đầm Hà: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Đầm Hà: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Chăm lo 'cái gốc' của mọi công việc

Chăm lo 'cái gốc' của mọi công việc

Cán bộ Đoàn nêu gương

Cán bộ Đoàn nêu gương

Tuổi trẻ Đoàn Khối thi đua học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Đoàn Khối thi đua học và làm theo Bác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ ứng xử chuẩn mực

Xây dựng hình ảnh người cán bộ ứng xử chuẩn mực

Ứng xử chuẩn mực, phục vụ tận tình

Ứng xử chuẩn mực, phục vụ tận tình

Đầm Hà xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh: Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, hiệu quả rõ nét

Đầm Hà xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh: Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, hiệu quả rõ nét

Xây dựng niềm tự hào về trách nhiệm phục vụ nhân dân

Xây dựng niềm tự hào về trách nhiệm phục vụ nhân dân

Vinh danh 129 'thủ lĩnh' thanh niên truyền cảm hứng cho bạn trẻ

Vinh danh 129 'thủ lĩnh' thanh niên truyền cảm hứng cho bạn trẻ