Công ty sản xuất kiến nghị phúc tra bánh pía nhiễm khuẩn

Công ty sản xuất kiến nghị phúc tra bánh pía nhiễm khuẩn

Lô Bánh pía nhiễm khuẩn ở Đà Nẵng đã được thu hồi

Lô Bánh pía nhiễm khuẩn ở Đà Nẵng đã được thu hồi

Bánh pía nhiễm khuẩn ở Đà Nẵng: Chỉ liên quan 8 gói tại đại lý

Bánh pía nhiễm khuẩn ở Đà Nẵng: Chỉ liên quan 8 gói tại đại lý

Vụ bánh pía Sông Trăng bị thu hồi ở Đà Nẵng: Chỉ liên quan 8 gói tại đại lý, giám đốc doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố

Vụ bánh pía Sông Trăng bị thu hồi ở Đà Nẵng: Chỉ liên quan 8 gói tại đại lý, giám đốc doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố

Thu hồi bánh pía Sông Trăng bị nhiễm khuẩn Bacillus Cereus

Thu hồi bánh pía Sông Trăng bị nhiễm khuẩn Bacillus Cereus

Đà Nẵng: Thu hồi bánh pía sầu riêng nhiễm khuẩn gây ngộ độc

Đà Nẵng: Thu hồi bánh pía sầu riêng nhiễm khuẩn gây ngộ độc

Đà Nẵng: Thu hồi sản phẩm bánh pía sầu riêng trứng Sông Trăng có vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm

Đà Nẵng: Thu hồi sản phẩm bánh pía sầu riêng trứng Sông Trăng có vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm

Đà Nẵng thu hồi bánh pía sầu riêng trứng nhiễm khuẩn gây ngộ độc

Đà Nẵng thu hồi bánh pía sầu riêng trứng nhiễm khuẩn gây ngộ độc

Đà Nẵng thu hồi bánh pía sầu riêng trứng nhiễm khuẩn gây ngộ độc

Đà Nẵng thu hồi bánh pía sầu riêng trứng nhiễm khuẩn gây ngộ độc