'Câu chuyện tơ tằm' lên sàn thời trang

'Câu chuyện tơ tằm' lên sàn thời trang

Bảo Lộc (Lâm Đồng): Trưng bày, triển lãm 'Hương trà, Sắc tơ'

Bảo Lộc (Lâm Đồng): Trưng bày, triển lãm 'Hương trà, Sắc tơ'

Về làng tơ lụa nổi tiếng đất Bắc, nơi Khaisilk tuyên bố nhập hàng

Về làng tơ lụa nổi tiếng đất Bắc, nơi Khaisilk tuyên bố nhập hàng

Làm sao để phân biệt lụa tơ tằm thật hay giả?

Làm sao để phân biệt lụa tơ tằm thật hay giả?

Người chuyên bán lụa cho Khaisilk ở làng nghề Nha Xá nói gì?

Người chuyên bán lụa cho Khaisilk ở làng nghề Nha Xá nói gì?

Phân biệt lụa tơ tằm và lụa pha như thế nào?

Phân biệt lụa tơ tằm và lụa pha như thế nào?

Khaisilk nói nhập 50% lụa ở Nha Xá là không đúng

Khaisilk nói nhập 50% lụa ở Nha Xá là không đúng

Khaisilk nói chủ yếu thu mua lụa ở làng nghề Nha Xá, người dân nói không

Khaisilk nói chủ yếu thu mua lụa ở làng nghề Nha Xá, người dân nói không

Người dân làng lụa Nha Xá: '5 năm nay Khaisilk mua lụa ở đây rất ít'

Người dân làng lụa Nha Xá: '5 năm nay Khaisilk mua lụa ở đây rất ít'