Làng mộc, làng hoa...

Làng mộc, làng hoa...

Cho đến bây giờ, làng mộc, làng hoa ở Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) bắt nguồn từ đâu, với nhiều người vẫn còn là...
Phong vị tết Việt: Làng hoa Nghĩa Hiệp thấp thỏm vụ Tết

Phong vị tết Việt: Làng hoa Nghĩa Hiệp thấp thỏm vụ Tết

Đìu hiu vụ hoa Tết, nhiều nhà vườn ở Quảng Ngãi thất thu

Đìu hiu vụ hoa Tết, nhiều nhà vườn ở Quảng Ngãi thất thu

'Nỗi buồn' hoa, trái phục vụ Tết

'Nỗi buồn' hoa, trái phục vụ Tết

Nhà vườn tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Nhà vườn tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Hoa Tết tăng giá, người trồng hoa phấn khởi

Hoa Tết tăng giá, người trồng hoa phấn khởi

Chong đèn cho hoa Tết

Chong đèn cho hoa Tết

Chăm hoa tết sau bão lũ

Chăm hoa tết sau bão lũ

Dùng vỏ thùng sơn kê chậu hoa phòng lũ

Dùng vỏ thùng sơn kê chậu hoa phòng lũ

Xứ hoa Nghĩa Hiệp đón Tết sớm

Xứ hoa Nghĩa Hiệp đón Tết sớm

Dân Quảng Ngãi bội thu nhờ trồng hoa cúc dịp Tết

Dân Quảng Ngãi bội thu nhờ trồng hoa cúc dịp Tết

Mê mẩn hoa hồng rộ nở ở làng hoa Nghĩa Hiệp

Mê mẩn hoa hồng rộ nở ở làng hoa Nghĩa Hiệp