Kết nghĩa với làng đồng bào để xây dựng nông thôn mới

Kết nghĩa với làng đồng bào để xây dựng nông thôn mới

Dù còn nhiều khó khăn nhưng xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ cần thiết, trọng tâm, phải...