Thâm cung bí sử chuyện hình thành vương triều Bắc Ngụy

Thâm cung bí sử chuyện hình thành vương triều Bắc Ngụy

Trong thời 'Ngũ triều thập lục quốc', các bộ lạc chém giết lẫn nhau, một thiếu niên mới 15 tuổi đã dẹp yên...