Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại hồ Cai Bảng

Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại hồ Cai Bảng

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước dưới hồ

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước dưới hồ

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể nam thanh niên dưới đấy hồ

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể nam thanh niên dưới đấy hồ

Tìm thấy thi thể nam thanh niên dưới đáy hồ ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nam thanh niên dưới đáy hồ ở Lâm Đồng

Thi thể nam thanh niên chết đuối được tìm thấy dưới đáy hồ sâu hơn 25 m

Thi thể nam thanh niên chết đuối được tìm thấy dưới đáy hồ sâu hơn 25 m

Tắm hồ Cai Bảng: Thanh niên 21 tuổi bị đuối nước

Tắm hồ Cai Bảng: Thanh niên 21 tuổi bị đuối nước

Nam thanh niên ra hồ tắm bị đuối nước, mất tích

Nam thanh niên ra hồ tắm bị đuối nước, mất tích

Thanh niên 21 tuổi mất tích khi tắm hồ Cai Bảng

Thanh niên 21 tuổi mất tích khi tắm hồ Cai Bảng