Sự cần thiết đầu tư đường sắt tốc độ cao

Sự cần thiết đầu tư đường sắt tốc độ cao

Công nghệ tàu tốc độ cao Bắc-Nam: Khó đạt hết mục tiêu

Công nghệ tàu tốc độ cao Bắc-Nam: Khó đạt hết mục tiêu

Đường sắt cao tốc Bắc – Nam chủ yếu là đi trên cao và qua hầm

Đường sắt cao tốc Bắc – Nam chủ yếu là đi trên cao và qua hầm

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ chủ yếu đi trên cao và hầm

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ chủ yếu đi trên cao và hầm

Thỏa thuận hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong tháng 8-2018

Thỏa thuận hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong tháng 8-2018

Xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, từ Hà Nội đi TP.HCM chỉ mất 8 tiếng

Xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, từ Hà Nội đi TP.HCM chỉ mất 8 tiếng

Nghiên cứu kỹ công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nghiên cứu kỹ công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tập trung hoàn thiện Báo cáo đầu kỳ nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 8

Tập trung hoàn thiện Báo cáo đầu kỳ nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 8