Tương lai nào cho tàu Thống Nhất sau khi có đường sắt cao tốc?

Tương lai nào cho tàu Thống Nhất sau khi có đường sắt cao tốc?

Sự cần thiết đầu tư đường sắt tốc độ cao

Sự cần thiết đầu tư đường sắt tốc độ cao

Công nghệ tàu tốc độ cao Bắc-Nam: Khó đạt hết mục tiêu

Công nghệ tàu tốc độ cao Bắc-Nam: Khó đạt hết mục tiêu

Đường sắt cao tốc Bắc – Nam chủ yếu là đi trên cao và qua hầm

Đường sắt cao tốc Bắc – Nam chủ yếu là đi trên cao và qua hầm

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ chủ yếu đi trên cao và hầm

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ chủ yếu đi trên cao và hầm

Thỏa thuận hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong tháng 8-2018

Thỏa thuận hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong tháng 8-2018

Xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, từ Hà Nội đi TP.HCM chỉ mất 8 tiếng

Xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, từ Hà Nội đi TP.HCM chỉ mất 8 tiếng

Nghiên cứu kỹ công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nghiên cứu kỹ công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tập trung hoàn thiện Báo cáo đầu kỳ nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 8

Tập trung hoàn thiện Báo cáo đầu kỳ nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 8