Xuất hiện video quay cảnh sát Iran bắn đạn thật giải tán biểu tình

Xuất hiện video quay cảnh sát Iran bắn đạn thật giải tán biểu tình

Các video đã được gửi đến Trung tâm về nhân quyền ở Iran đặt trụ sở tại New York cho thấy, một đám đông...