Người cựu cán bộ an ninh khu 6 và kí ức một thời hoa lửa

Người cựu cán bộ an ninh khu 6 và kí ức một thời hoa lửa

90 năm tự hào tiếp bước

90 năm tự hào tiếp bước

Tình đoàn kết thủy chung sâu sắc giữa hai nước Việt-Lào

Tình đoàn kết thủy chung sâu sắc giữa hai nước Việt-Lào

Thị xã Bỉm Sơn: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Thị xã Bỉm Sơn: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào: Đội quân tình nguyện đặc biệt nhất thế giới

Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào: Đội quân tình nguyện đặc biệt nhất thế giới

Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào nhận danh hiệu Anh hùng

Tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống quân tình nguyện, chuyên gia VN tại Lào

Tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

70 năm nghĩa tình son sắt Việt-Lào: Giúp bạn cũng là tự giúp mình

Sư đoàn 968 ôn lại nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào

Gương sáng những nhà báo, liệt sĩ

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền theo phong cách Hồ Chí Minh