Trồng dưa trái vụ, nông dân Cẩm Lạc thu lãi hơn 10 triệu đồng/sào

Trồng dưa trái vụ, nông dân Cẩm Lạc thu lãi hơn 10 triệu đồng/sào

Nhiều ki ốt trong chợ ở Hà Tĩnh cháy rụi trong đêm

Nhiều ki ốt trong chợ ở Hà Tĩnh cháy rụi trong đêm

Chợ Voi ở Hà Tĩnh bốc cháy trong đêm

Chợ Voi ở Hà Tĩnh bốc cháy trong đêm

Hơn 200 cảnh sát khống chế lửa trong đêm ở chợ Voi

Hơn 200 cảnh sát khống chế lửa trong đêm ở chợ Voi

Hà Tĩnh: 'Bà hỏa' ghé thăm trong đêm, nhiều ki ốt ở chợ Voi bị thiêu trụi

Hà Tĩnh: 'Bà hỏa' ghé thăm trong đêm, nhiều ki ốt ở chợ Voi bị thiêu trụi

Nhiều ki ốt chợ Voi bốc cháy trong đêm

Nhiều ki ốt chợ Voi bốc cháy trong đêm

Chợ Voi ở Hà Tĩnh cháy dữ dội trong đêm, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Chợ Voi ở Hà Tĩnh cháy dữ dội trong đêm, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Nguyên nhân vụ cháy chợ Voi ở Hà Tĩnh khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Nguyên nhân vụ cháy chợ Voi ở Hà Tĩnh khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Cháy nhiều ki ốt bán hàng tại chợ Voi, Hà Tĩnh

Cháy nhiều ki ốt bán hàng tại chợ Voi, Hà Tĩnh

Chợ Voi ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội trong đêm, thiêu rụi hàng loạt ki ốt

Chợ Voi ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội trong đêm, thiêu rụi hàng loạt ki ốt

Hà Tĩnh: Cháy chợ Voi trong đêm, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Hà Tĩnh: Cháy chợ Voi trong đêm, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Cháy lớn ở chợ Voi (Hà Tĩnh), người dân hoảng loạn trong đêm

Cháy lớn ở chợ Voi (Hà Tĩnh), người dân hoảng loạn trong đêm