Thanh Trì quy hoạch lại hệ thống chợ: Đem lại nhiều lợi ích

Thanh Trì (Hà Nội) đã khởi động xây dựng mới và xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn từ năm 2011 với phương...