Khánh Hòa bác tin đồn 100 người Vạn Ninh chết do bão số 12

Khánh Hòa bác tin đồn 100 người Vạn Ninh chết do bão số 12

Khánh Hòa bác tin đồn 100 người Vạn Ninh chết do bão số 12

Khánh Hòa bác tin đồn 100 người Vạn Ninh chết do bão số 12

Tin đồn ác nghiệt làm người dân vùng bão thêm hoang mang

Tin đồn ác nghiệt làm người dân vùng bão thêm hoang mang

Khánh Hòa phát hiện nhiều thi thể trên biển sau bão

Khánh Hòa phát hiện nhiều thi thể trên biển sau bão

Khánh Hòa: Bác tin đồn vỡ đập Đá Bàn, sập chợ Ninh Hòa do bão số 12

Khánh Hòa: Bác tin đồn vỡ đập Đá Bàn, sập chợ Ninh Hòa do bão số 12

Tin đồn 40 người chết, vỡ đập ở thị xã Ninh Hòa là hoàn toàn bịa đặt

Tin đồn 40 người chết, vỡ đập ở thị xã Ninh Hòa là hoàn toàn bịa đặt

Hình ảnh tan hoang sau cơn bão lịch sử tại Ninh Hòa

Hình ảnh tan hoang sau cơn bão lịch sử tại Ninh Hòa