Đà Nẵng: Gia đình Phật tử Bà Đa, Tân Thái tặng quà tết cho đoàn sinh

Đà Nẵng: Gia đình Phật tử Bà Đa, Tân Thái tặng quà tết cho đoàn sinh

Chiều nay, 31-1, nhân buổi sinh hoạt cuối năm của Gia đình Phật tử Bà Đa (Sơn Trà, Đà Nẵng), Đại đức Thích...