Tạo 'chất' mới cho hợp tác Việt Nam - Trung Đông - châu Phi

Tạo 'chất' mới cho hợp tác Việt Nam - Trung Đông - châu Phi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi; Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi; Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba

Quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi là đặc biệt

Quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi là đặc biệt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi

Mở cánh cửa vào thị trường Trung Đông - châu Phi

Mở cánh cửa vào thị trường Trung Đông - châu Phi

Tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước Trung Đông - châu Phi

Việt Nam coi các nước Trung Đông – châu Phi là những đối tác kinh tế thương mại quan trọng

Việt Nam coi các nước Trung Đông – châu Phi là những đối tác kinh tế thương mại quan trọng

Doanh nghiệp cảm ơn Bộ Ngoại giao – 'cây cầu' vững chắc

Doanh nghiệp cảm ơn Bộ Ngoại giao – 'cây cầu' vững chắc

Việt Nam có nguồn nhân lực tốt và nên có thương hiệu 'Made in Việt Nam' mạnh

Việt Nam có nguồn nhân lực tốt và nên có thương hiệu 'Made in Việt Nam' mạnh

Việt Nam và Trung Đông - châu Phi có nhiều tiềm năng hợp tác to lớn

Việt Nam và Trung Đông - châu Phi có nhiều tiềm năng hợp tác to lớn

'Cú hích' thúc đẩy hợp tác thương mại Trung Đông-châu Phi

'Cú hích' thúc đẩy hợp tác thương mại Trung Đông-châu Phi

Duy trì hợp tác và phát triển quan hệ Việt Nam với các nước Trung Đông - châu Phi giai đoạn 2016 - 2025

Duy trì hợp tác và phát triển quan hệ Việt Nam với các nước Trung Đông - châu Phi giai đoạn 2016 - 2025

Khai mạc Hội nghị Gặp mặt Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi năm 2019

Khai mạc Hội nghị Gặp mặt Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi năm 2019

Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị 'Gặp mặt Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi năm 2019' tại Việt Nam

Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị 'Gặp mặt Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi năm 2019' tại Việt Nam

Trung Đông – châu Phi: Thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp Việt

Trung Đông – châu Phi: Thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp Việt

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Trung Đông - châu Phi

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Trung Đông - châu Phi