Tạo 'chất' mới cho hợp tác Việt Nam - Trung Đông - châu Phi

Tạo 'chất' mới cho hợp tác Việt Nam - Trung Đông - châu Phi

Diễn ra từ ngày 9-10/9, Hội nghị Gặp mặt Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi năm 2019 - sáng kiến của Bộ...
Hội nghị Gặp mặt đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi năm 2019: Đánh thức tiềm năng hợp tác kinh tế

Hội nghị Gặp mặt đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi năm 2019: Đánh thức tiềm năng hợp tác kinh tế

Quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi là đặc biệt

Quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi là đặc biệt

Mở cánh cửa vào thị trường Trung Đông - châu Phi

Mở cánh cửa vào thị trường Trung Đông - châu Phi

Việt Nam coi các nước Trung Đông – châu Phi là những đối tác kinh tế thương mại quan trọng

Việt Nam coi các nước Trung Đông – châu Phi là những đối tác kinh tế thương mại quan trọng

Doanh nghiệp cảm ơn Bộ Ngoại giao – 'cây cầu' vững chắc

Doanh nghiệp cảm ơn Bộ Ngoại giao – 'cây cầu' vững chắc

Hiện thực hóa tầm nhìn hợp tác giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi

Hiện thực hóa tầm nhìn hợp tác giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi

Việt Nam và Trung Đông - châu Phi có nhiều tiềm năng hợp tác to lớn

Việt Nam và Trung Đông - châu Phi có nhiều tiềm năng hợp tác to lớn

Khai mạc Hội nghị Gặp mặt Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi năm 2019

Khai mạc Hội nghị Gặp mặt Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi năm 2019

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Trung Đông - châu Phi

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Trung Đông - châu Phi