Người đàn ông thoát chết sau khi bị lũ cuốn trôi 10km

Người đàn ông thoát chết sau khi bị lũ cuốn trôi 10km

Phút đối mặt tử thần qua lời kể của người dân bị cuốn trôi cùng lồng cá trong lũ dữ

Phút đối mặt tử thần qua lời kể của người dân bị cuốn trôi cùng lồng cá trong lũ dữ

Tiếc của, người đàn ông ôm chặt bè cá trong dòng nước lũ

Tiếc của, người đàn ông ôm chặt bè cá trong dòng nước lũ

Người đàn ông bám theo lồng cá trôi trên sông sau cơn bão

Người đàn ông bám theo lồng cá trôi trên sông sau cơn bão

Clip: Người đàn ông liều mình cứu lồng cá trôi giữa dòng lũ dữ

Clip: Người đàn ông liều mình cứu lồng cá trôi giữa dòng lũ dữ

Clip: Người đàn ông ôm bè cá vật lộn giữa cơn lũ dữ

Clip: Người đàn ông ôm bè cá vật lộn giữa cơn lũ dữ

Dân xót công, xót của chấp nhận trôi cùng lồng bè cá theo bão số 12

Dân xót công, xót của chấp nhận trôi cùng lồng bè cá theo bão số 12

Bất chấp tử thần, dân Huế liều mình lao ra dòng nước lũ dữ cứu lồng cá

Bất chấp tử thần, dân Huế liều mình lao ra dòng nước lũ dữ cứu lồng cá

Thót tim cảnh người dân cố cứu lồng cá trôi theo dòng nước lũ

Thót tim cảnh người dân cố cứu lồng cá trôi theo dòng nước lũ

Thót tim nhìn người Huế liều mình cứu lồng cá đang trôi giữa dòng lũ dữ

Thót tim nhìn người Huế liều mình cứu lồng cá đang trôi giữa dòng lũ dữ