Phê duyệt đơn giá đất thu hồi nằm trong ranh Khu Công nghệ cao quận 9

Phê duyệt đơn giá đất thu hồi nằm trong ranh Khu Công nghệ cao quận 9

Phê duyệt đơn giá đất trong ranh Khu Công nghệ cao TP.HCM

Phê duyệt đơn giá đất trong ranh Khu Công nghệ cao TP.HCM

Phê duyệt đơn giá đất trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

Phê duyệt đơn giá đất trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

TP.HCM: Phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường trong Khu công nghệ cao

TP.HCM: Phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường trong Khu công nghệ cao

TPHCM: Khu công nghệ cao, giá bồi thường cao nhất hơn 15 triệu đồng/m2

TPHCM: Khu công nghệ cao, giá bồi thường cao nhất hơn 15 triệu đồng/m2

TP.HCM duyệt giá đất vùng ranh Khu công nghệ cao làm cơ sở bồi thường

TP.HCM duyệt giá đất vùng ranh Khu công nghệ cao làm cơ sở bồi thường

TP.HCM phê duyệt đơn giá đất tính bồi thường trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

TP.HCM phê duyệt đơn giá đất tính bồi thường trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

Bi thương vụ sát hại 700 liệt sĩ, đồng bào ở Sài Gòn 1946-1947

Bi thương vụ sát hại 700 liệt sĩ, đồng bào ở Sài Gòn 1946-1947