Nắm bắt tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án

Nắm bắt tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án

Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền

Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền

Thanh Hóa cam kết đảm bảo quyền lợi cho người dân khi triển khai dự án

Thanh Hóa cam kết đảm bảo quyền lợi cho người dân khi triển khai dự án

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với người dân xã Hải Hà

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đối thoại với người dân xã Hải Hà

Lãnh đạo Thanh Hóa làm việc tại Tĩnh Gia về những vướng mắc xây dựng cảng container Long Sơn

Lãnh đạo Thanh Hóa làm việc tại Tĩnh Gia về những vướng mắc xây dựng cảng container Long Sơn

Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu giải quyết vướng mắc tại cảng container Long Sơn

Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu giải quyết vướng mắc tại cảng container Long Sơn

Công an vào cuộc điều tra vụ nhiều hộ dân bị ném chất bẩn vào nhà

Công an vào cuộc điều tra vụ nhiều hộ dân bị ném chất bẩn vào nhà

Điều tra vụ người dân không đi khiếu nại bị ném chất bẩn vào nhà

Điều tra vụ người dân không đi khiếu nại bị ném chất bẩn vào nhà

Thanh Hóa: Tìm cách tháo gỡ khó khăn tại dự án Cảng Container Long Sơn

Thanh Hóa: Tìm cách tháo gỡ khó khăn tại dự án Cảng Container Long Sơn

Lãnh đạo Thanh Hóa làm việc tại Tĩnh Gia về những vướng mắc xây dựng cảng container Long Sơn

Lãnh đạo Thanh Hóa làm việc tại Tĩnh Gia về những vướng mắc xây dựng cảng container Long Sơn