Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Phát hiện vụ khai thác trái phép loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm

Phát hiện vụ khai thác trái phép loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm

Tuyên truyền cho người dân cách phòng, chống dịch

Tuyên truyền cho người dân cách phòng, chống dịch

Xử lý mạnh tay tàu cá đánh bắt trái phép

Xử lý mạnh tay tàu cá đánh bắt trái phép

Tìm cách gỡ nhanh 'thẻ vàng'

Tìm cách gỡ nhanh 'thẻ vàng'

Chuẩn hóa nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường

Chuẩn hóa nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường

Sẵn sàng vì nghề cá có trách nhiệm

Vì một nghề cá 'bền vững và có trách nhiệm'

Mạnh tay xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Có 57 cảng cá đã được chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản

BR-VT có 7 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản

47 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản

Phòng ngừa ngộ độc khí hầm cá

Đại hội thi đua quyết thắng Vùng Cảnh sát biển 3