Tắc nghẽn giao thông trước cửa ngõ Long Khánh

Tắc nghẽn giao thông trước cửa ngõ Long Khánh

TX.Long Khánh vừa kiến nghị UBND tỉnh đầu tư mở rộng những nút giao nối giữa quốc lộ 1 với các đường vào...