Bố dạy con bằng xăng, 2 bé trai bỏng nặng

Bố dạy con bằng xăng, 2 bé trai bỏng nặng

Quảng Ninh: Người đàn ông tẩm xăng thiêu con trai và cháu ruột vì nhuộm tóc đỏ

Quảng Ninh: Người đàn ông tẩm xăng thiêu con trai và cháu ruột vì nhuộm tóc đỏ

Đổ xăng đốt con và cháu vì bực chuyện nhuộm tóc đỏ

Đổ xăng đốt con và cháu vì bực chuyện nhuộm tóc đỏ

Bố dạy con bằng xăng, 2 bé trai bỏng nặng

Bố dạy con bằng xăng, 2 bé trai bỏng nặng

Hai thiếu niên bị thiêu sống vì... nhuộm tóc đỏ

Hai thiếu niên bị thiêu sống vì... nhuộm tóc đỏ

Dội xăng thiêu sống con và cháu ruột vì... nhuộm tóc đỏ

Dội xăng thiêu sống con và cháu ruột vì... nhuộm tóc đỏ

Nhuộm tóc đỏ, hai thiếu niên bị dội xăng lên người đốt bỏng nặng

Nhuộm tóc đỏ, hai thiếu niên bị dội xăng lên người đốt bỏng nặng

Măng nghi ngâm hóa chất

Khiến con và cháu bỏng nặng chỉ vì... màu tóc đỏ

Khiến con và cháu bỏng nặng chỉ vì... màu tóc đỏ

Tưới xăng thiêu sống con, cháu ruột vì nhuộm tóc đỏ

Tưới xăng thiêu sống con, cháu ruột vì nhuộm tóc đỏ

Nhuộm tóc đỏ, hai thanh niên bị dội xăng đốt bỏng nặng

Nhuộm tóc đỏ, hai thanh niên bị dội xăng đốt bỏng nặng