Hai du khách Phú Thọ đuối nước tử vong ở biển Nghệ An

Hai du khách Phú Thọ đuối nước tử vong ở biển Nghệ An

Bị sóng cuốn khi đi tắm biển, 2 du khách tử vong

Bị sóng cuốn khi đi tắm biển, 2 du khách tử vong

3 du khách bị đuối nước, cứu kịp 1 người

3 du khách bị đuối nước, cứu kịp 1 người

Nghệ An: Bị sóng cuốn khi tắm biển 2 người chết đuối

Nghệ An: Bị sóng cuốn khi tắm biển 2 người chết đuối

Hoàng Mai hỗ trợ thân nhân 2 người đuối nước

Hoàng Mai hỗ trợ thân nhân 2 người đuối nước

Tắm biển bị sóng cuốn, 2 du khách tử vong

Tắm biển bị sóng cuốn, 2 du khách tử vong

Hai du khách chết đuối khi tắm biển Nghệ An

Hai du khách chết đuối khi tắm biển Nghệ An

Tắm biển ở Nghệ An, hai người đàn ông đuối nước tử vong

Tắm biển ở Nghệ An, hai người đàn ông đuối nước tử vong

Nghệ An: Hai người đàn ông tử vong khi tắm biển

Nghệ An: Hai người đàn ông tử vong khi tắm biển