Robot mỏng như con giun, 'bò' trong não để phá cục máu đông

Robot mỏng như con giun, 'bò' trong não để phá cục máu đông

Robot y khoa mới này có hình dạng giống một con giun nhỏ, để dễ dàng di chuyển trong não bộ con người, giúp...