Một diễn đàn và sân chơi mới cho hợp tác Quốc hội Việt - Nga

Một diễn đàn và sân chơi mới cho hợp tác Quốc hội Việt - Nga

Việt Nam là đối tác đặc biệt của Nga

Việt Nam là đối tác đặc biệt của Nga

Việt Nam - Nga: Mở rộng lĩnh vực hợp tác

Việt Nam - Nga: Mở rộng lĩnh vực hợp tác

Củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Đẩy mạnh hợp tác Việt - Nga trên nhiều lĩnh vực mới

Đẩy mạnh hợp tác Việt - Nga trên nhiều lĩnh vực mới

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga

Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga: Đưa hai nước đến gần nhau hơn

Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga: Đưa hai nước đến gần nhau hơn

Coi trọng củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga

Coi trọng củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp chủ tịch Duma quốc gia Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp chủ tịch Duma quốc gia Nga

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Nga và Việt Nam còn nhiều tiềm năng

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Nga và Việt Nam còn nhiều tiềm năng

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Nga và Việt Nam còn nhiều tiềm năng

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Nga và Việt Nam còn nhiều tiềm năng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga

Việt Nam - Nga: Thúc đẩy quan hệ liên nghị viện để hai nước gần nhau hơn

Việt Nam - Nga: Thúc đẩy quan hệ liên nghị viện để hai nước gần nhau hơn

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thủ tướng: Dù trong hoàn cảnh nào, hai nước Việt – Nga luôn kề vai, sát cánh ủng hộ nhau

Thủ tướng: Dù trong hoàn cảnh nào, hai nước Việt – Nga luôn kề vai, sát cánh ủng hộ nhau

2019: Nga hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử

2019: Nga hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga

Hợp tác dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga

Hợp tác dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga bắt đầu thăm Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga bắt đầu thăm Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm chính thức Việt Nam

Hình ảnh đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Duma Nga

Hình ảnh đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Duma Nga

Chủ tịch Duma Quốc gia nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga bắt đầu thăm chính thức Việt Nam