Singapore mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Singapore mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Singapore mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Singapore mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

ASEAN: Trung tâm trong thế giới biến động

ASEAN: Trung tâm trong thế giới biến động

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đột ngột nghỉ phép 1 tuần

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đột ngột nghỉ phép 1 tuần

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore: Phát biểu của Thủ tướng không có ý xúc phạm Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore: Phát biểu của Thủ tướng không có ý xúc phạm Việt Nam

Thủ tướng Hun Sen phản đối mạnh mẽ phát ngôn của ông Lý Hiển Long

Thủ tướng Hun Sen phản đối mạnh mẽ phát ngôn của ông Lý Hiển Long

Singapore hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Phó Thủ tướng đề nghị Singapore đính chính thông tin sai lệch về Việt Nam và Campuchia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore

Singapore nói về phát ngôn của ông Lý Hiển Long

Singapore nói về phát ngôn của ông Lý Hiển Long

PTT Phạm Bình Minh điện đàm BTNG Singapore về phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long

Ngoại trưởng Singapore: Phát biểu của ông Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Singapore 'điều chỉnh' phát ngôn Việt Nam 'xâm lược' Campuchia

Việt Nam đề nghị Singapore điều chỉnh sau phát biểu của ông Lý Hiển Long

'Phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia'

'Phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia'

Ngoại trưởng Singapore: 'Ông Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia'

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore

Ngoại trưởng Singapore: Phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long không có ý xúc phạm Việt Nam và Campuchia