Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba

Chủ tịch Cuba và phu nhân bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Chủ tịch Cuba và phu nhân bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Chủ tịch Cuba bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Chủ tịch Cuba bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Giới thiệu 10 tác phẩm trong Tuần phim Mỹ Latinh tại Việt Nam

Giới thiệu 10 tác phẩm trong Tuần phim Mỹ Latinh tại Việt Nam

Quảng Bình mời bác sĩ Cuba sang làm việc

Triển lãm tranh và ra mắt Tập thơ của Anh hùng Cuba Antonio Guerrero Rodriguez

Triển lãm tranh và ra mắt Tập thơ của Anh hùng Cuba Antonio Guerrero Rodriguez

Thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Đoàn đại biểu Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc thăm Việt Nam

Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba